ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από / Έως Από / Έως Από / Έως
1/05/2018 01/09/2018 01/07/2018
30/06/2018 16/09/2018 31/08/2018
ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ
Διανυκτέρευση Ενηλίκου  €5,00 €6,50
Διανυκτέρευση Παιδιού 4 έως 10 ετών  €3,50 €4,00
Σκηνή μεγάλη 4 ατόμων +  €6,00 €7,50
Σκηνή μικρή 2-3 ατόμων  €4,00 €5,50
Τροχόσπιτο  €7,00 €8,50
Τροχοσκηνή  €7,00 €8,50
Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο  €7,00 €8,50
Αυτοκίνητο  €4,00 €4,00
Μοτοσικλέτα  €1,00 €1,00
Σκάφος – τρέιλερ  €4,00 €4,00
Ενοικίαση σκηνής  €8,00 €10,00
Ηλεκτρικό ρεύμα  €4,00 €4,00
Διημέρευση  €4,00 €4,00
Πλυντήριο  €5,00 €5,00
Έλληνες φοιτητές – έκπτωση 10% ( με την επίδειξη ενήμερης της φοιτητικής ταυτότητας )
Οι εκπτώσεις υπολογίζονται μόνο στη διαμονή ( άτομα + κατασκηνωτικό μέσο )
Με μετρητά Με κάρτα
Έλληνες φοιτητές ( με την επίδειξη ενήμερης
φοιτητικής ταυτότητας )
10% 5%
Διανυκτερεύσεις 7 έως 14 10% 5%
Διανυκτερεύσεις 15 έως 21 15% 10%
Διανυκτερεύσεις 22 + 20% 10%